×
 
چهارشنبه 9 آذر 1401
کاربر میهمان ورود
 

نقشینه چاپ تبریز

 

آموزش ابزاری برای همگام شدن با تحولات سازمانی و تغییرات اجتماعی است. از آموزش می­توان به عنوان ابزاری مناسب و اثر بخش برای به ثمر رساندن شایستگی های کارکنان در جهت برقراری اهداف سازمان استفاده کرد و در این راستا واحد آموزش شرکت نقشینه چاپ موارد زیر را سرلوحه امور خود قرار داده است:

 • کسب اطلاعات به روز از وضعیت آموزشی کارکنان.
 • نظارت و پایش دائم ساختار آموزشی کارکنان.
 • شناخت خلأ ها و کاستی های آموزشی.
 • یکپارچه سازی ساختار آموزش در سطح سازمان.
 • تخصیص منابع آموزشی به حوزه های مورد نیاز.
 • افزایش اثربخشی آموزش در سازمان.
 • چرخه استاندارد آموزش از نیازسنجی تا اجرا و ارزیابی.
 • بهبود مستمر فرآیند آموزش در سازمان.
 • انطباق دوره های آموزشی با موقعیت کارکنان در سازمان.
 • امکان تدوین استراتژی های آموزشی مدون و ارزیابی اثر استراتژی­ها.
 • تعریف فاصله شایستگی و طراحی مسیر آموزشی کارکنان.
 • مدیریت نظام مند مدل ها و روشهای آموزشی متناسب با نیاز سازمان.
 • مدیریت و هماهنگ سازی آموزش های درون سازمانی وبرون سازمانی.